Projekt Fairtradové  sbory

 

 

Faitrade sbory

 

Motto: „Chudé své vždycky budeme míti sebou…“

Denně si to můžeme uvědomit a napořád se setkáváme s těmi, kdo se snaží s chudobou něco udělat. Jedna z možností má jméno FAIR TRADE a ani v ČCE není neznámá. Poctivé, partnerské obchodování – fair trade – jako konkrétní podoba pomoci rozvojovým zemím vznikla v padesátých letech minulého století a od začátku se v ní intenzivně angažovaly církve: Za britskou organizací Oxfam stojí kvakeři, za holandským Werehandel katolíci, v USA mennonité, za německou Gepou, která je největší fair trade organizací vůbec, stojí společně protestanti i katolíci, jejich farnosti, sbory a mládežnické organizace. Pomáhat chudým bylo církvím vždycky vlastní. Předmětem fair trade obchodu jsou potraviny – káva, čaj, kakao, koření, med, šťávy čokoláda, sušené ovoce – a také řemeslné výrobky. Dnes je myšlenka fair trade – především v západních zemích – běžnou součástí života a většinová společnost ji přijala za svou. 

FAIR TRADE v Česku reprezentuje i obecně prospěšná společnost Jeden svět. Jako vůbec první fair trade organizaci v Česku ji v roce 1994 založily pražské sbory ČCE Vinohrady a Jarov, později se přidaly Libeň a Salvátor. Jeden svět se specializuje na prodej řemeslných výrobků a nabízí je ve dvou Obchůdcích jednoho světa. Dnes už nejméně 20 sborů ČCE se na činnosti Jednoho světa podílí: zvou na osvětové a informativní přednášky, pořádají příležitostné prodejní akce či vánoční trhy. Za 16 let Jeden svět hodně dokázal, přesto větší část sborů a středisek Diakonie o této podobě církevní práce neví a pojem fair trade je pro ně spojen s otazníkem.

Varianta konceptu pro církve je nazvaná FAIRTRADOVÉ SBORY. O co jde: pro podporu drobným producentům z rozvojových zemí nemusíte vyplňovat dárcovské SMS nebo složenky. Svůj postoj můžete projevit i formou nákupu: fair trade káva z Mexika, Kolumbie či Etiopie se může zdát dražší (kvalita je vždycky prvotřídní), ale uvědomělý zákazník ví, že to je cena spravedlivá, že odpovídá výrobním nákladům a že svým nákupem pomáhá farmářům, pěstitelům a řemeslníkům na druhém konci světa. Pomoc chudým lidem tak není jen otázkou peněz. Stačí informovat se a rozhodnout se změnit některé postoje.

Zveme i sbory ČCE a střediska Diakonie, aby podpořily fair trade. Jak? Například tím, že se rozhodnete pít po bohoslužbách fair trade kávu. Uvědomme si, že „jedna rodina, která v průběhu roku kupuje fair trade kávu, pokryje roční životní náklady jedné farmářské rodiny“.

Sbor či středisko Diakonie, které by si přály získat certifikaci FAIRTRADOVÝ SBOR/STŘEDISKO, a které se k podpoře fair tradu zavážou, budou své členy o fair tradu informovat, zařadí toto téma do sborového programu, uspořádají např. přednášku či seminář, uskuteční alespoň jednou do roka akci na podporu fair trade, připojí se k národní akci Týden pro fair trade, uspořádají adventní trh apod. Jeden svět má dlouholeté zkušenosti a je připraven pomoci vám konkrétní přednáškou i ukázkovým prodejem. Od ledna 2011 budou zakládána také fairtradová města a školy, se kterými můžete na podpoře fair trade spolupracovat.

Projektu FAIRTRADOVÉ SBORY udělil záštitu synodní senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková.

Za obecně prospěšnou společnost Jeden svět: Magdalena Jelínková, e-mail: obchudekjs@seznam.cz, tel. 733 538 680

 

Postup k certifikaci je vymezen pěti kritérii, která jsou také podmínkou certifikace:

1. Představitelé sboru nebo střediska vyberou osobu zodpovědnou za propagaci fair trade, nákup a prodej fair trade zboží. Zodpovědná osoba bude komunikovat s o.p.s. Jeden svět, která zprostředkovává certifikaci pro sbory ČCE / střediska diakonie.

2. Sbor nebo středisko se oficiálně zaváže k podpoře fair trade (usnesení může být přijato staršovstvem sboru nebo na výročním sborovém shromáždění, valné hromadě).

3. Sbor nebo středisko se zaváže nakupovat fairtradové zboží (např. káva, čaj, cukr, květiny a rukodělné výrobky) pro svou spotřebu.

4. Sbor nebo středisko zahrne fair trade a záležitosti chudých producentů do svých modliteb, poskytne prostor k přednáškám na téma fair trade a bude své členy informovat o tom, že podporuje fair trade a že jsou fairtradovým sborem/ střediskem.

5. Sbor / středisko uspořádá nebo se bude podílet jednou za rok na akci podporující fair trade,

která bude směřována k širší veřejnosti (akce může být pořádána například v rámci národní kampaně Týden pro fair trade, adventní trh, výročí založení apod.). Jakmile sbor či středisko splní uvedená kritéria, stává se Fairtradovým sborem/ střediskem. Získá certifikaci a logo Fairtradový sbor / středisko. Informace o tom, že se váš sbor nebo středisko stalo Fairtradovým, bude uvedena ve všech materiálech, které se budou konceptem zabývat, na webových stránkách Asociace pro fair trade a o.p.s. Jeden svět.

Pokud v místě Fairtradového sboru / střediska fungují Fairtradové školy nebo je město /městská část certifikována jako fairtradová, sbor nebo středisko s nimi může pořádat společné akce na podporu fair trade.

Sbor nebo středisko může také nad rámec výše uvedených kritérií zahrnovat téma fair trade do svých mediálních výstupů určených širší veřejnosti, může prodávat fairtradové zboží přímo v prostorách sboru nebo střediska (pro návštěvníky shromáždění), nebo ve volných prostorách sboru nebo střediska zřídit obchod s fairtradovým zbožím pro veřejnost.

 

Kontakt: o.p.s. Jeden svět, Korunní 60, Praha 2, PSČ: 120 00, e-mail: obchudekjs@seznam.cz, mobil: 733 538 680, www.jedensvet.org

 

Bližší informace k získáni certifikace FAIRTRADOVÝ SBOR

 

Prvním dnem ledna 2011 byla zahájena oficiální kampaň fartraidové sbory a tak Vás chceme znovu vyzvat k podpoře FAIR TRADU.

Jak? Například tím, že se rozhodnete pít po bohoslužbách fairtrade kávu, čaj, sladit si ji třtinovým cukrem....

Projevy nespravedlnosti v moderním světě jsou rozmanité. Její nejhorší dopady jsou do života jednotlivců a rodin stojících mnohdy bezmocně a bezbranně proti mocným a zajištěným institucím. Projekt napojený na celosvětovou aktivitu Fair Trade a nabízený sborům, zařízením Diakonie i jednotlivcům považujeme za dobrou cestu k tomu, aby byla křesťany v našem regionu dlouhodobě převzata starost o jednotlivé životy a výsledky jejich snažení a píle.

Považujeme za významné, že tento projekt umožňuje systematicky a soustředěně vytvářet síť pomoci a rozšiřuje tak to, co je v mnoha partnerských církvích v Evropě běžné a samozřejmé. /citováno ze Záštity projektu/

Sbory , které by se rozhodnou získat certifikaci FAIRTRADOVÝ SBOR
a které se k podpoře fair tradu zavážou, budou své členy o fair tradu informovat např. ve sborových dopisech, na svých webových stránkách, zařadí toto téma do sborového programu, uspořádají např. přednášku či seminář, uskuteční alespoň jednou do roka akci na podporu fair trade, připojí se k národní akci Týden pro fair trade, uspořádají velikonoční či adventní trh apod.

Jeden svět o.p.s. má dlouholeté zkušenosti a je připraven pomoci vám konkrétní přednáškou i ukázkovým prodejem.

Projektu FAIRTRADOVÉ SBORY udělil záštitu synodní senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková.

Za o.p.s. Jeden svět:
Magdalena Jelínková, ředitelka
tel. 733 538 680, e-mail: obchudekjs@seznam.cz

Bližší informace k získáni certifikace FAIRTRADOVÝ SBOR:
Postup k certifikaci je vymezen pěti kritérii, která jsou také podmínkou certifikace:
1. Představitelé sboru nebo střediska vyberou osobu zodpovědnou za propagaci fair trade, nákup a prodej fair trade zboží. Zodpovědná osoba bude komunikovat s o.p.s. Jeden svět.
2. Sbor nebo středisko se oficiálně zaváže k podpoře fair trade (usnesení může být přijato staršovstvem sboru nebo na výročním sborovém shromáždění, valné hromadě).
3. Sbor nebo středisko se zaváže nakupovat fairtradové zboží (např. káva, čaj, cukr a rukodělné výrobky) pro svou spotřebu.
4. Sbor nebo středisko zahrne fair trade a záležitosti chudých producentů do svých modliteb, poskytne prostor k přednáškám na téma fair trade a bude své členy informovat o tom, že podporuje fair trade a že chtějí být fairtradovým sborem.
5. Sbor uspořádá nebo se bude podílet jednou za rok na akci podporující fair trade, která bude směřována k širší veřejnosti (akce může být pořádána například v rámci národní kampaně Týden pro fair trade, adventní trh, výročí založení sboru apod.).

Sbor nebo středisko může také nad rámec výše uvedených kritérií zahrnovat téma fair trade do svých mediálních výstupů určených širší veřejnosti, může prodávat fairtradové zboží přímo v prostorách sboru (pro návštěvníky shromáždění), nebo zřídit obchod s fairtradovým zbožím pro veřejnost.
Jakmile sbor či středisko splní uvedená kritéria, stává se Fairtradovým sborem.
Získá certifikaci a logo Fairtradový sbor. Informace o tom, že se váš sbor nebo středisko stalo fairtradovým, bude uvedena ve všech materiálech, které se budou konceptem zabývat, na webových stránkách Asociace pro fair trade a o.p.s. Jeden svět.


V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat: /kontakt viz výše či na www. jedensvet.org.

 

Záštita projektu Fairtradové sbory

 

Statutární zástupci Českobratrské církve evangelické udělují záštitu projektu „Fairtradové sbory“, který pořádá Jeden svět o.p.s. ve spolupráci s Ekumenickou akademií.
Projevy nespravedlnosti v moderním světě jsou rozmanité. Její nejhorší dopady jsou do života jednotlivců a rodin stojících mnohdy bezmocně a bezbranně proti mocným a zajištěným institucím. Projekt napojený na celosvětovou aktivitu Fair Trade a nabízený sborům, zařízením Diakonie i jednotlivcům považujeme za dobrou cestu k tomu, aby byla křesťany v našem regionu dlouhodobě převzata starost o jednotlivé životy a výsledky jejich snažení a píle.
Považujeme za významné, že tento projekt umožňuje systematicky a soustředěně vytvářet síť pomoci a rozšiřuje tak to, co je v mnoha partnerských církvích v Evropě běžné a samozřejmé.
Věříme, že v mezi členy církve, i v ekumenickém prostředí, nalezne tento projekt vstřícné přijetí a bude rozvíjen a podporován. K tomu přejeme jeho iniciátorům a organizátorům dobré síly, inspiraci a tvořivost.


S přáním Boží pomoci


Lia Valková
synodní kurátorka

Joel Ruml
synodní senior


 

Přílohy

 
 
 
 

Kontakt

JEDEN SVĚT o.p.s. - ředitelka Magdalena Jelínková

obchudekjs@seznam.cz

Korunní 1440/60
Praha 2 - Vinohrady
120 00
Česká republika

Tel. +420 733 538 680

www.facebook.com/ObchudekJednohoSveta

IČO: 26214521
DIČ: CZ26214521
Bankovní spojení:
Fio banka 2701466320/2010

Vyhledávání 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop