Jeden svět - obecně prospěšná společnost 

 

Hodnota člověka závisí na tom, co je schopen dávat a ne na tom, co je schopen získat...(Einstein)

Kde je vůle, tam je i cesta...(Schiller)
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé...(Goethe)
Čím jste, je to, čím jste byli. A čím budete, je to, co děláte teď... (Buddha)

 

Výše uvedené výroky v sobě obsahují velkou pravdu...Proč je uvádíme právě tady a teď?

Vztahují se totiž k poselství nevládní neziskové organizace Jeden svět o.p.s., jímž je 
dlouhodobá pomoc rozvojovým zemím. Chceme Vás seznámit se spravedlivým obchodem,
FAIR TRADE...
...Místem pro soucit, porozumění, podanou ruku... 

Chcete mít jistotu, že výrobky, které právě používáte, nevyráběly zubožené děti, které by místo toho měly raději sedět ve školních lavicích? 

Nebo, že na kávu, kterou právě slastně usrkáváme, nedřeli za ubohý peníz a v nedůstojných podmínkách od rodin odloučení dělníci?

Bezpráví ve světě se týká každého z nás, ať již sami chceme nebo nechceme. Je naší svobodnou volbou,jestli před ním budeme zavírat oči a předstírat,
že nic nevidíme, nebo mu budeme čelit, jak to je v naší moci... V lidské potenci je měnit sebe. Tím ale zároveň měníme i okolní svět...
Pojďme nyní poznat spravedlivou formu obchodování, FAIR TRADE, kde jde o to, zajistit všem zúčastněným stranám důstojné a spravedlivé životní podmínky.

Historie projektu

 

F A I R  T R A D E  v  Č e s k u   o d   r o k u  1 9 9 4

 

 

J E D E N  S V Ě T

 obecně prospěšná společnost

 

 

JEDEN SVĚT založily pražské sbory Českobratrské církve evangelické Vinohrady a Jarov v roce 1994 jako Nadaci. Od roku 2001 pracuje JEDEN SVĚT jako obecně prospěšná společnost a v její správní radě jsou zastoupeny kromě zakladatelů i sbory ČCE Libeň a Salvátor.

JEDEN SVĚT byl v roce 2004 jedním ze zakládajících členů Asociace pro fair trade, která byla později přejmenována na Fairtrade Česko a Slovensko.             V roce 2013 toto sdružení opustil a působí zcela samostatně.

JEDEN SVĚT je nevládní nezisková organizace a pracuje na základě dobrovolnosti. Cílem společnosti je pomáhat chudým a postiženým lidem ve „třetím světě“ i u nás doma tak, aby si dokázali pomoci sami. Tato pomoc spočívá v prodeji řemeslných výrobků a potravin z rozvojových zemí a realizuje se v Praze v OBCHŮDKU JEDNOHO SVĚTA, Korunní ulice 1440/60, Praha 2-Vinohrady s prodejní dobou pondělí až pátek 10.30 - 18.00 hodin.

fajr trade, čaje, BIO čaje

JEDEN SVĚT je nesen myšlenkou FAIR TRADE, což znamená poctivé, spravedlivé, partnerské obchodování.

 

FAIR TRADE neusiluje o stlačení pořizovací ceny na nejnižší úroveň, jak je to cílem komerčního „FREE“ trhu. Cílem FAIRE TRADE je nakupovat zboží za odpovídající ceny a zákazníky přesvědčit o tom, že platí sice vyšší, ale spravedlivou cenu, která  odpovídá pořizovacím nákladům.

fair trade, textilní výroba, šály, ubrusy

FAIR TRADE usiluje o vyloučení „nefairového“ meziobchodu, tj.  snahy různých zprostředkovatelů využívat nouze dodavatelů/producentů a platit jim ceny, které nekryjí ani výrobní náklady. FAIR TRADE se snaží cestu produktů ke spotřebiteli zkrátit na nejnižší možnou míru.

 

Cílovou skupinou FAIR TRADE jsou znevýhodnění výrobci v zemědělství a řemeslné výrobě. FAIR TRADE ale nejedná s jednotlivci, nýbrž s organizacemi, které zájmy těchto skupin zastupují, především s těmi, které mají volené představitele. Udržuje s nimi dlouhodobě transparentní partnerské vztahy.

fair trade, BIO čokoláda

FAIR TRADE  platí za odebrané zboží cenu, na které se obě strany předem dohodly. Tato cena přesahuje vždycky výši obvyklou v komerčním obchodě a kryje skutečné výrobní a zpracovatelské náklady. FAIR TRADE neplatí přímo jednotlivcům, ale organizaci/organizacím, které producenty zastupují, a které také odpovídají a ručí za to, že hospodářský výsledek je rozdělován spravedlivě. O využití těchto prostředků pak podle povahy dodavatelské organizace rozhodují členové družstev hlasováním. Většinou rozhodnou o jejich využití pro společné blaho v projektech, které zlepšují jejich pracovní a sociální podmínky.

 

FAIR TRADE umožňuje producentům získat vyšší výnosy, nabízí výhodné dlouhodobé obchodní vztahy a platby předem. Vyšší cena je výhodou především u zemědělských produktů. U řemeslných produktů patří k výhodám i poskytované poradenství, informace o očekávaných trendech a designech a možnost přístupu na mezinárodní trh. Trvalé dlouhodobé obchodní partnerství je pro řadu organizací důležitější než sama dosažená cena.

fair trade, BIO káva

FAIR TRADE zásadně nezaměstnává děti. Jejich práva zajišťuje a chrání tím, že dává dospělým  možnost  vytvořit příjem, který rodině umožňuje posílat děti do škol. 

 

FAIRE TRADE poskytuje svým partnerům poradenskou činnost. Někdy to znamená partnerskou organizaci dlouhodobě doprovázet, pomáhat jí zvyšovat kvalitu i úroveň designu výrobků tak, aby dosahovaly standartu FAIRTRADE, znamená to radit a pomáhat lépe organizovat výrobu a snižovat náklady. Tato pomoc vyžaduje ovšem důvěru, plodnou komunikaci a vzájemný respekt. Pro FAIR TRADE hrají osvěta, vzdělání a informace důležitou roli.

fair trade, obchod, spravedlivý obchod

Cílem všech účastníků FAIR TRADE je dát lidem v rozvojovém světě spravedlivé příležitosti, vytvářet pro ně spravedlivé obchodní podmínky a zajišťovat jejich práva. FAIRE TRADE se angažuje v kampaních, jejichž cílem je změnit pravidla a praktiky konvenčního komerčního obchodování.

 

Stát se účastníkem procesu FAIR TRADE znamená ale splnit řadu přísných a nezávisle kontrolovaných podmínek. Že tento proces proběhl, potvrzuje pečeť

 

TRANSFAIR – FAIRTRADE

 

FAIRE TRADE umožňuje více jak miliónu lidí v 50 rozvojových zemích světa důstojně a soběstačně žít.

 

 

Kontakt

JEDEN SVĚT o.p.s. - ředitelka Magdalena Jelínková

obchudekjs@seznam.cz

Korunní 1440/60
Praha 2 - Vinohrady
120 00
Česká republika

Tel. +420 733 538 680

www.facebook.com/ObchudekJednohoSveta

IČO: 26214521
DIČ: CZ26214521
Bankovní spojení:
Fio banka 2701466320/2010

Vyhledávání 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop