Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti
JEDEN SVĚT za rok 2018

 

Rok 2018 byl dvacátým čtvrtým rokem činnosti, kdy naše obecně prospěšná společnost pracovala na prodeji a propagaci potravin a rukodělných výrobků FAIR TRADE z rozvojových zemí. Činnost naší společnosti probíhá převážně v obchůdku na Korunní ulici a dále ve sborech Českobratrské církve evangelické.

V roce 2018 jsme dosáhli historicky nejvyššího obratu za prodej zboží FAIR TRADE, a to ve výši 1,85 mil. Kč. Jedná se o růst vyšší než 6% oproti roku 2017. Tohoto nárůstu se podařilo dosáhnout zejména navýšením prodejů v našem obchůdku na Korunní ulici.

Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2018 neměli žádné mimořádné investice a díky zvýšení obratu jsme se vrátili k téměř vyrovnanému rozpočtu. Oproti roku 2017, kdy jsme byli ve ztrátě cca 112 tis. Kč je hospodářský výsledek roku 2018 záporný pouze ve výši cca 19 tis. Kč. Velkou pomocí k tomuto výsledku jsou i pravidelně poskytnuté finanční dary od všech čtyř zakladatelů.  Podrobnější ekonomické informace jsou v připojených přílohách.

V letošním roce rovněž nepočítáme se žádnými investicemi a tržby za prvních pět měsíců nám dávají naději, že letošní výsledky budou ještě lepší. Vyšší prodeje mohou být způsobeny změnou politiky v držení vyšších skladových zásob v průběhu celého roku a tím širší nabídky sortimentu a zvýšení prodejů i v první polovině roku.

Naše činnost v roce 2018 byla, kromě prodeje a propagace produktů FT v obchůdku a na prodejních akcích, zaměřena především na další podporu sborů ČCE pro šíření a realizaci myšlenky FAIR TRADE. Přibývá počet tzv. stálých prodejních míst nyní jsou v Praze u Salvátora, v Jablonci nad Nisou, v Čáslavi, v Kladně, ve Svitavách,
v Proseči u Skutče, ve Vanovicích, v Horním Jelení, v Moravči, v Horních Dubenkách. Nově v Praze-Dejvicích a v Diakonii na Vsetíně v jejich obchůdku. Všem dobrovolnicím a dobrovolníkům patří naše veliké poděkování.

V roce 2018 díky soustavné a systematické činnosti dobrovolníka Milana Řeřichy stále probíhala propagace na Facebooku a aktualizace webových stránek. Tím se FAIR TRADE a Jeden svět dostává do povědomí stále více lidem, podporovatelům a novým zájemcům o FT. Návštěvnost našich stránek neustále stoupá.
 

V průběhu roku 2018 byly realizovány tyto akce mimo prodejní prostory Obchůdku JEDEN SVĚT:
Březen: Salvátor – velikonoční trh

Duben: Třebenice – férové dny
Červen: při příležitosti akce Noc otevřených kostelů se představil FT a Jeden svět ve sborech v Praze-Salvátor, Kladno, Svitavy, Zlín, Nové Město na Moravě, Proseč u Skutče, Chrudim, Horní Dubenky, Strmilov, Jablonec nad Nisou a Čáslav
Červenec: Jeden svět byl již tradičně prezentován při ESBU (ekumenická setkání s biblí a uměním) v Jánských Lázních, v Chotěboři (hudební běh)
Srpen: LTK v Bělči

Září: konal se jubilejní 22. ročník Jarmarku u sv. Ludmily, který pořádá Diakonie ČCE SKP Praha  na nám. Míru, v Proseči se konala pravidelná akce Dny řemesel s prezentací FT. Praha-Jarov akce Zažít město jinak
Říjen: mládež propagovala a prodávala FT na celocírkevním sjezdu nejen evangelické mládeže, jak se již stalo velmi dobrou tradicí, tentokrát sjezd proběhl v Pardubicích a byl spojen s oslavami 100. výročí založení naší ČCE.
Podzimní trh ve sboru v Praze-Kobylisích.
Adventní čas a pořádání vánočních  trhů  ve FS ČCE: Čáslav, Horní Čermná, k.s. Horní Jelení, Horní Dubenky, Chrudim, Jablonec nad Nisou, JB-Turnov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Liberec, Mělník, Mladá Boleslav, Nové Město na Moravě, Praha-Dejvice, Horní Počernice, Jižní Město, Kliment, Jarov, Kobylisy, Libeň, Modřany, Salvátor, Smíchov,  Střešovice, Vinohrady, Vršovice, Proseč u Skutče, Svitavy, Třebíč, Vanovice, Zlín, Volyně, Moraveč, Předhradí, Vsetín, prodej na ústředí ČCE – Synodní radě v zasedací místnosti.

Podporu FT a Jednomu světu vyjádřily sbory nákupem dárků do vánočních balíčků pro děti NŠ či seniorům Praha-Salvátor, Vinohrady, Vršovice, Žižkov II, Kolín, Lysá nad Labem a Jindřichův Hradec


Za rok 2018 bych znovu velmi ráda poděkovala všem dobrovolnicím, které se v Obchůdku Jeden svět angažovaly, za jejich obětavost, přístup, iniciativu a zapálenost pro naši společnou věc. Především pak za jejich čas, který této dobrovolnické činnosti věnují.

Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím ze sborů naší církve za podporu, vzájemnou důvěru a za nadšení a obětavost, kterou do naší spolupráce dávají. Velice si toho vážíme a bez toho všeho by byla naše činnost těžká a velmi nesnadná.

Staršovstvům sborů zastoupených ve správní a dozorčí radě (Vinohrady, Jarov, Libeň, Salvátor) děkuji za finanční dary, které nám pomáhají v zabezpečení naší činnosti.
Rovněž díky jim patří za opakovaná pozvání k prodeji a za propagaci myšlenky FAIR TRADE a naší o.p.s. Jeden svět.


Sepsala Magdalena Jelínková, přiložené finanční údaje zpracovala
Ing. Jana Kocnová
Praha dne 27. května 2019
Přílohy dle textu

Rozvaha_analyticky.pdf (53390)
Výsledovka_analyticky.pdf (50287)

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti
JEDEN SVĚT za rok 2017

 

Rok 2017 byl dvacátým třetím rokem činnosti, kdy naše obecně prospěšná společnost pracovala na prodeji a propagaci potravin a rukodělných výrobků FAIR TRADE z rozvojových zemí. Činnost naší společnosti probíhá převážně v obchůdku na Korunní ulici a dále ve sborech Českobratrské církve evangelické.

V roce 2017 jsme dosáhli téměř stejného objemu prodeje výrobků FAIR TRADE jako v roce 2016, a to jak v obchůdku na Korunní tak i ve sborech a na výjezdních akcích.
Vzhledem k tomu, že jsme se s přípravou na EET, do které jsme nakonec nebyli na nejbližší tři roky zařazeni, rozhodli přejít na elektronický systém prodeje a na jeho propojení se skladovou evidencí, museli jsme zakoupit potřebné elektronické a SW vybavení. S tím souvisela i nutnost pořídit internetové připojení a placení SW licence. Společně ještě s dalším navýšením nákladů jsme skončili rok se záporným výsledkem hospodaření ve výši cca 112 tis. Kč, a to i přes finanční podporu zakladatelů. Podrobnější ekonomické informace jsou v připojených přílohách.

Z přechodu na prodej přes elektronickou pokladnu měla většina našich dobrovolnic (seniorek) částečné obavy. Téměř všechny se však s novou technologií velmi rychle a se zájmem seznámily a dnes ji již běžně zvládají a pochvalují si usnadnění prodeje. Všem za to patří obdiv a díky. I v oblasti skladového hospodářství došlo k velkému pokroku a zvýšení přehlednosti i v průběhu roku. Tato investice již byla nutností a do budoucna se určitě vyplatí. Jelikož šlo částečně o jednorázovou investici, mělo by v letošním roce dojít ke zlepšení výsledku hospodaření, zejména podaří-li se nám i navýšit tržby, jak naznačují dosavadní výsledky.

Naše činnost v roce 2017 byla, kromě prodeje a propagace produktů FT v obchůdku a na prodejních akcích, zaměřena především na další podporu sborů ČCE pro šíření a realizaci myšlenky FAIR TRADE. Přibývá počet tzv. stálých prodejních míst nyní jsou v Praze u Salvátora, v Jablonci nad Nisou, v Čáslavi, v Kladně, ve Svitavách, v Proseči u Skutče, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vanovicích, v Horním Jelení,
v Moravči, v Horních Dubenkách. Všem dobrovolnicím a dobrovolníkům patří naše veliké poděkování.

Naše dobrovolnice Eva Tkadlečková ze sboru v Horních Dubenkách  vydává Férový občasník, který je elektronicky distribuován do všech sborů naší církve a klade si za cíl aktuálně informovat nejen o činnosti naší o.p.s. Jeden svět, ale o fairtradu v České republice.

V roce 2017 díky soustavné a systematické činnosti dobrovolníka Milana Řeřichy stále probíhala propagace na Facebooku a aktualizace webových stránek. Tím se FAIR TRADE a Jeden svět dostává do povědomí stále více lidem, podporovatelům a novým zájemcům o FT. Návštěvnost našich stránek neustále stoupá.

V průběhu roku 2017 byly realizovány tyto akce mimo prodejní prostory:
Leden: Praha-Salvátor, Svitavy a Jablonec nad Nisou – stálý prodej
Únor: Fair Made s.r.o. - akce , Salvátor, Svitavy, Vanovice, Čáslav-stálý prodej
Březen: Salvátor – stálý prodej

Duben: účast na Veletrhu neziskových organizací v Karlíně,
prodej na jarním jarmarku ve sboru Praha-Salvátor a Praha-Kobylisy a v M.Š. na P 1,
Vanovice, Svitavy, Moraveč, Horní Jelení – stálý prodej
Květen: sbory Svitavy, Horní Dubenky a Dvůr Králové nad Labem – stálý prodej
Červen: při příležitosti akce Noc otevřených kostelů se představil FT a Jeden svět ve sborech v Praze-Salvátor, Kladno, Svitavy, Zlín, Nové Město na Moravě, Proseč u Skutče, Chrudim, Horní Dubenky, Strmilov, Jablonec nad Nisou a Čáslav
Červenec: Jeden svět byl již tradičně prezentován při ESBU (ekumenická setkání s biblí a uměním) v Jánských Lázních, v Chotěboři (hudební běh)
Srpen: LTK v Bělči

Září: konal se jubilejní 21. ročník Jarmarku u sv. Ludmily, který pořádá Diakonie ČCE SKP Praha  na nám. Míru, v Proseči se konala pravidelná akce Dny řemesel s prezentací FT. Praha-Jarov akce Zažít město jinak, sbor v Jilemnici pořádal akci s prezentací FT, Horní Dubenky a Svitavy – stálý prodej
Říjen: mládež propagovala a prodávala FT na celocírkevním sjezdu nejen evangelické mládeže, jak se již stalo velmi dobrou tradicí, tentokrát sjezd proběhl v Jablonci nad Nisou. Podzimní trh ve sboru v Mělníku.
Listopad: účast na Třebenických férových dnech-spolupráce město-škola-sbor,
prodej na semináři učitelů N.Š. v Praze, podzimní prodej na Synodní radě ČCE

Adventní čas a pořádání vánočních  trhů  ve FS ČCE: Čáslav, Dvůr Králové nad Labem, Horní Čermná, k.s. Horní Jelení, Horní Dubenky, Chrudim, Jablonec nad Nisou, JB-Turnov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Liberec, Mělník, Mladá Boleslav, Nové Město na Moravě, Praha-Dejvice, Horní Počernice, Jižní Město, Kliment, Jarov, Kobylisy, Libeň, Modřany, Salvátor, Smíchov,  Střešovice, Vinohrady, Proseč u Skutče, Svitavy, Třebíč, Vanovice, Zlín, Volyně, Sázava, Moraveč
Podporu FT a Jednomu světu vyjádřily sbory nákupem dárků do vánočních balíčků pro děti NŠ či seniorům Praha-Salvátor, Vinohrady, Vršovice, Žižkov II, Kolín, Lysá nad Labem, Třebenice a Jindřichův Hradec a dále Palác YMCA dárky pro své zaměstnance


Za rok 2017 bych znovu velmi ráda poděkovala všem dobrovolnicím, které se v Obchůdku Jeden svět angažovaly, za jejich obětavost, přístup, iniciativu a zapálenost pro naši společnou věc. Především pak za jejich čas, který této dobrovolnické činnosti věnují.

Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím ze sborů naší církve za podporu, vzájemnou důvěru a za nadšení a obětavost, kterou do naší spolupráce dávají. Velice si toho vážíme a bez toho všeho by byla naše činnost těžká a velmi nesnadná.

Staršovstvům sborů zastoupených ve správní a dozorčí radě (Vinohrady, Jarov, Libeň, Salvátor) děkuji za finanční dary, které nám pomáhají v zabezpečení naší činnosti.
Rovněž díky jim patří za opakovaná pozvání k prodeji a za propagaci myšlenky FAIR TRADE a naší o.p.s. Jeden svět.

Sepsala Magdalena Jelínková, přiložené finanční údaje zpracovala
Ing. Jana Kocnová

Praha dne 14. června 2018
Přílohy dle textu

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu 2017 0 (2).pdf (62640)

Rozvaha_v_plném_rozsahu 2017 (2).pdf (72295)

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti
JEDEN SVĚT za rok 2016

 

Rok 2016 byl již dvaadvacátým rokem činnosti, kdy naše obecně prospěšná společnost pokračovala v prodeji a propagaci výrobků FAIR TRADE z rozvojových zemí. Naše hlavní činnost probíhá stále v obchůdku na Korunní ulici.
V roce 2016 se nám zde v zrekonstruovaných prostorách podařilo navýšit prodeje
o cca 20%. V prodejích mimo obchůdek došlo také k mírnému nárůstu. Potvrdilo se, že velice pozitivně působí možnost úhrady platebními kartami. Naše společnost měla i v tomto roce mírně kladný výsledek hospodaření. 
Podrobnější ekonomické informace jsou v připojených přílohách.

Rok 2016 byl rokem, kdy poslanci rozhodli v rámci omezování daňových úniků
o zpřísnění podmínek pro podnikatele zavedením měsíčních hlášení k DPH a EET.
To i pro naši společnost znamenalo novou oblast činností, kterým jsme se museli věnovat. Rozhodli jsme se proto připravit se včas a přejít v roce 2017 na zavedení elektronické pokladny propojené se skladovou i účetní evidencí. Přestože jsme
v únoru 2017 obdrželi závazné stanovisko Ministerstva financí, že do této etapy EET po dobu minimálně tří let nespadáme, od našeho záměru jsme neustoupili a pořídili jsme potřebné vybavení.

Naše činnost v roce 2016 byla, kromě prodeje a propagace produktů FT v obchůdku a na prodejních akcích, zaměřena především na další podporu sborů ČCE pro šíření a realizaci myšlenky FAIR TRADE. Sbory v určitém časovém intervalu prodávají produkty FT po bohoslužbách nebo při různých akcích ve sboru, v obci, v době adventu atp., dále zvou představitelky o.p.s. Jeden svět na přednášky a prodej.

Naše dobrovolnice Eva Tkadlečková ze sboru v Horních Dubenkách  vydává Férový občasník, jehož další číslo vyšlo na podzim a byl distribuován do všech sborů naší církve. V letošním roce vyšlo další číslo v období Velikonoc.

V roce 2016 díky soustavné a systematické činnosti dobrovolníka pana Milana Řeřichy stále probíhá propagace na Facebooku a aktualizace webových stránek. Tím se FAIR TRADE a Jeden svět dostává do povědomí stále více lidem, podporovatelům a novým zájemcům o FT. Návštěvnost našich stránek neustále stoupá. Tímto bych chtěla panu Řeřichovi velmi poděkovat.

Pokračovali jsme ve spolupráci se společností Fair Made s.r.o. a dále s Evangelickou akademií Náchod, která je fairtradovou školou.

V průběhu roku 2016 byly realizovány tyto akce mimo prodejní prostory:
Únor: prodej v Jablonci nad Nisou.
Březen: prodej na jarním jarmarku ve FS ČCE Praha-Salvátor,

Duben: účast na Veletrhu neziskových organizací v Karlíně, akce ve FS ČCE Praha-Kliment, FS ČCE Kladno, FS ČCE Zlín – výročí založení sboru
Květen: tradiční prodej ve FS ČCE v Kobylisích při mezinárodních bohoslužbách
Červen: při příležitosti akce Noc otevřených kostelů se představil FT a Jeden svět ve sborech v Praze-Salvátor, Jarov, Jižní Město, Chrudim, Kladno, Svitavy, Zlín, Nové Město na Moravě, Proseč u Skutče a Vanovice
Červenec: Jeden svět byl již tradičně prezentován při ESBU (ekumenická setkání s biblí a uměním) v Jánských Lázních, v Chotěboři (hudební běh) a také v Bělči a v Moravči.

Září: konal se jubilejní 20. ročník Jarmarku u sv. Ludmily, který pořádá Diakonie ČCE SKP Praha  na nám. Míru, v Proseči se konala pravidelná akce Dny řemesel s prezentací FT.
Říjen: mládež propagovala a prodávala FT na celocírkevním sjezdu nejen evangelické mládeže, jak se již stalo velmi dobrou tradicí, tentokrát sjezd proběhl v Třebíči.

Adventní čas a pořádání vánočních  trhů  ve FS ČCE: Čáslav, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Horní Čermná, k.s. Horní Jelení, Horní Dubenky, Hradiště u Nasavrk, Chrudim, Jablonec nad Nisou, JB-Turnov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Liberec, Mělník, Mladá Boleslav, Nové Město na Moravě, Praha-Dejvice, Horní Počernice, Jižní Město, Kliment, Jarov, Kobylisy, Libeň, Modřany, Salvátor, Střešovice, Vinohrady, Proseč u Skutče, Svitavy, Třebechovice pod Orebem, Třebíč, Vanovice, Zlín.
Podporu FT a Jednomu světu vyjádřily sbory nákupem dárků do vánočních balíčků pro děti NŠ či seniorům Praha-Dejvice, Jarov, Modřany, Salvátor, Vinohrady, Vršovice, Žižkov II, Kolín, Lysá nad Labem a Jindřichův Hradec

Jako v minulých letech, tak i v roce 2016 jsme byli účastni na vánočním prodeji na Ministerstvu zahraničních věcí a nově jsme prezentovali Jeden svět a FAIR TRADE v paláci YMCA v Praze.

Za rok 2016 bych znovu velmi ráda poděkovala všem dobrovolnicím, které se v Obchůdku Jeden svět angažovaly, za jejich obětavost, přístup, iniciativu a zapálenost pro naši společnou věc. Především pak za jejich čas, který této dobrovolnické činnosti věnují.

Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím ze sborů naší církve za podporu, vzájemnou důvěru a za nadšení a obětavost, kterou do naší spolupráce dávají. Velice si toho vážíme a bez toho všeho by byla naše činnost těžká a velmi nesnadná.

Staršovstvům sborů zastoupených ve správní radě (Vinohrady, Jarov, Libeň, Salvátor) děkuji za finanční dary, které nám pomáhají v zabezpečení naší činnosti.
Rovněž díky jim patří za opakovaná pozvání k prodeji a za propagaci myšlenky FAIR TRADE a naší o.p.s. Jeden svět.


Sepsala Magdalena Jelínková, přiložené finanční údaje zpracovala
Ing. Jana Kocnová


Praha dne 26. června 2017

Rozvaha_v_plném_rozsahu(6).pdf (43384)
Výsledovka_analyticky(25).pdf (31062)
 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti
JEDEN SVĚT za rok 2015

Rok 2015 byl rokem „dospělosti“ naší společnosti. To znamená jednadvacátým rokem činnosti, kdy naše obecně prospěšná společnost pokračovala v prodeji a propagaci výrobků FAIR TRADE z rozvojových zemí. Naše hlavní činnost probíhá stále v obchůdku na Korunní ulici.
 V loňském roce do chodu našeho obchůdku výrazně zasáhl požár, který vypukl od elektroinstalace o půlnoci z 2. na 3. července. Znamenal zničení jak veškerého vybavení, tak všeho zboží a zásob. Vzhledem k dobrému pojištění nedošlo pro naši společnost k žádné větší majetkové škodě. Mnohem horší bylo, že jsem s několika dobrovolnicemi musela veškerý sortiment i vybavení ve splodinami zamořeném prostoru zinventarizovat a připravit podklady pro pojišťovnu. Všem, které se na této pomoci podílely patří obrovské poděkování. Po zlikvidování všeho (odbornou firmou i několika dobrovolníky) co v obchůdku bylo, následovala rekonstrukce celého prostoru, kde zůstaly jen holé zdi. Vybudovala se nová dřevěná patra včetně schodiště a postupně jsem obchůdek i sklad vybavila novými regály, prodejním pultem a dalšími předměty. Celá rekonstrukce trvala dva měsíce a domnívám se, že výsledný stav vzhledu obchůdku i skladu může výrazně pomoci vyšší návštěvnosti a tím i k lepšímu prodeji. Odpovídá tomu i nárůst tržeb v obchůdku na Korunní v letošním roce za první čtyři měsíce o cca 10%. Takže se opět potvrdilo, že všechno zlé může přinést i něco dobrého.  Naštěstí požár vznikl v období letních prázdnin, kdy v červenci máme zavřeno a v srpnu omezenou prodejní dobu, takže nedošlo k výraznému výpadku v tržbách. Stálo mě to však mnoho  úsilí i času, psychických i fyzických sil, ale stálo to za to. Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří nám projevili svou solidaritu a nabízeli nám svou pomoc, ať už finanční či fyzickou, včetně našich zahraničních dodavatelů, z nichž někteří nám poskytli do konce roku výhodnější podmínky.   
Vzhledem k požáru můžeme považovat pokles tržeb v obchůdku na Korunní pouze o cca 5% za velmi dobrý výsledek. Navíc, i díky solidaritě zejména našich „fairtradových“ sborů došlo k výraznému nárůstu prodejů mimo obchůdek na 771 tis. Kč vč. DPH, což je nárůst o více jak 20% oproti roku 2014. Celkově nám tak tržby vzrostly proti roku 2014 o téměř 100 tis. Kč vč. DPH. Výsledek hospodaření je částečně zkreslen požárem a s ním souvisejících ekonomických ukazatelů, ale i tak je velmi potěšitelné, že jsme dosáhli kladného výsledku. Rovněž se potvrdilo, že velice pozitivně působí možnost úhrady platebními kartami.


Naše činnost v roce 2015 byla, kromě prodeje a propagace produktů FT v obchůdku a na prodejních akcích, zaměřena především na další získávání sborů ČCE pro šíření a realizaci myšlenky FAIR TRADE. Nově spolupracujícími sbory jsou Čáslav, Děčín, Kladno. Sbory v určitém časovém intervalu prodávají produkty FT po bohoslužbách nebo při různých akcích ve sboru, v obci, v době adventu atp., dále zvou představitelky o.p.s. Jeden svět na přednášky a prodej, tentokrát jsme zavítaly se sestrou Věrou Lukášovou do sboru ve Vrchlabí, kde se konal den rodiny. Akce měla velmi pozitivní ohlas.

Naše dobrovolnice Eva Tkadlečková ze sboru ve Volyni začala vydávat Férový občasník, jehož první číslo vyšlo na podzim a tento byl distribuován do všech sborů naší církve a setkal se s velkým ohlasem a s pozitivními odezvami a v navázání nové či obnovení-oživení spolupráce.

V roce 2015 díky soustavné a systematické činnosti dobrovolníka pana Milana Řeřichy stále probíhá propagace na Facebooku a aktualizace webových stránek. Tím se FAIR TRADE a Jeden svět dostává do povědomí stále více zákazníkům, podporovatelům a novým zájemcům o FT. Návštěvnost našich stránek neustále stoupá a mám na ně převážně velmi dobré ohlasy. Tímto bych chtěla panu Řeřichovi velmi poděkovat.

Nově jsme navázali spolupráci se společností Fair Made s.r.o. kterou založily, dvě milé ženy Kateřina Hašková a Nikola Limberková, a to v roce 2014. Název této společnosti není jen náhodným sestavením dvou slov, ale má i hlubší význam. Slovo "Fair" nejen odkazuje na certifikaci spravedlivého obchodu Fairtrade, ale reprezentuje přímý a spravedlivý přístup - nejen ve smyslu spravedlivého obchodu mezi námi a výrobci, ale také rovné a otevřené jednání mezi námi a našimi zákazníky. Slovo "Made" znamená vyrobený, udělaný. Dohromady spojení "Fair Made" odkazuje na vše, co bylo vyrobeno/vykonáno spravedlivě a čestně, neboli odkazuje na hlavní princip, kterého se v našem podnikání drží ony, ale i naše o.p.s. Jeden svět.

Nově byla také navázána spolupráce s Evangelickou akademií Náchod, která je vyhlášena fairtradovou školou.

V průběhu roku 2015 byly realizovány tyto akce mimo prodejní prostory:

Březen: prodej na jarním bazaru ve FS ČCE Praha-Salvátor, Anaon veřejně prospěšný spolek Liberec propagoval FT v rámci festivalu filmů Jeden svět

Duben: účast na Veletrhu neziskových organizací v Karlíně
Květen: FS ČCE Vrchlabí-den rodiny, arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádalo tradiční akci Aidfest s propagací a prodejem FT výrobků
 při příležitosti akce Noc otevřených kostelů se představil FT a Jeden svět ve sborech v Praze-Modřanech, Jarově, Chrudimi, Kladně, Dvoře Králové n. L., Svitavách, Zlíně, Proseči u Skutče, Kutné Hoře a ve Volyni
Červenec: Jeden svět byl již tradičně prezentován při ESBU (ekumenická setkání s biblí a uměním) v novém místě konání v Jánských Lázních, v Chotěboři (hudební běh) a nově také v Bělči.

Září: konal se 19. ročník Jarmarku u sv. Ludmily, který pořádá Diakonie ČCE SKP Praha  na nám. Míru, v Proseči se konala pravidelná akce Dny řemesel s prezentací FT. Nově účast na akci Zažít město jinak na Praze 10 u kostela sv. Václava.
Říjen: Mládež propagovala a prodávala na celocírkevním sjezdu nejen evangelické mládeže, jak se již stalo velmi dobrou tradicí, tentokrát sjezd proběhl v Litoměřicích.

Listopad: předvánoční prodej ve sboru v Praze-Kobylisích. Nákupem dárkových balíčků pro děti nedělních škol nás podpořil sbor v Praze-Vršovicích, Vinohradech, Modřanech, v Kolíně a ve sboru JB v Turnově.
Adventní čas a pořádání vánočních  trhů  ve FS ČCE: Praha- Jarov, Vršovice, Modřany, Salvátor, Vinohrady, Jižní Město, Dejvice, Střešovice, Horní Počernice, Libeň, Hradec Králové, Volyně, Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě, Kladno, Kolín, Dvůr Králové nad Labem, Jablonec nad Nisou, Liberec, Zlín, Vsetín, Hradiště u Nasavrk, Proseč, Chrudim, Jindřichův Hradec, Svitavy, Mladá Boleslav, Třebechovice pod Orebem, Plzeň, Kutná Hora, Čáslav, Děčín, Horní Čermná, Vanovice.
 

Jako v minulých letech, tak i v roce 2015 jsme byli účastni na vánočním prodeji na Ministerstvu zahraničních věcí.

Za rok 2015 bych opět ráda poděkovala všem dobrovolnicím, které se v Obchůdku Jeden svět angažovaly, za jejich obětavost, přístup, iniciativu a zapálenost pro naši společnou věc. Především pak za jejich čas, který věnují ze svého.  

Rovněž pak chci velmi poděkovat všem dobrovolníkům a dobrovolnicím ze sborů naší církve, které se velice angažují v dovozu a prodeji, zvláště pak v adventním čase. Velice nám tím pomáhají. Bez jejich pomoci a podpory by mohla o.p.s. Jeden svět  těžko  pokračovat ve své činnosti.

Staršovstvům sborů zastoupených ve správní radě (Vinohrady, Jarov, Libeň, Salvátor) děkuji za finanční dary, které nám pomáhají v zabezpečení naší činnosti.
Rovněž díky patří za opakovaná pozvání k prodeji a za propagaci myšlenky FAIR TRADE a naší o.p.s. Jeden svět.


Sepsala Magdalena Jelínková, přiložené finanční údaje zpracovala
Ing. Jana Kocnová

Praha dne 6. června 2016

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu(7).pdf (39038)

Rozvaha_v_plném_rozsahu(4).pdf (43844)

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti
JEDEN SVĚT za rok 2014


Rok 2014 byl rokem jubilejním. Již dvacátým rokem činnosti, kdy naše obecně prospěšná společnost pokračovala v prodeji a propagaci výrobků
FAIR TRADE z rozvojových zemí. Naše hlavní činnost probíhá stále v obchůdku na Korunní ulici. V tržbách jsme prakticky zopakovali výsledky z roku 2013, a to jak v obchůdku (cca 860 tis. Kč vč. DPH), tak mimo, především ve sborech Českobratrské církve evangelické (cca 625 tis. Kč vč. DPH). Zejména úsporami a výhodnějším způsobem nákupu EUR se nám podařilo zlepšit hospodářský výsledek o 35 tis. Kč. Významnou změnou a podporou prodeje bylo i zprovoznění terminálu pro příjem platebních karet.
Naše činnost v roce 2014 byla, kromě prodeje a propagace produktů FT v obchůdku a na prodejních akcích, zaměřena především na další získávání sborů ČCE pro šíření a realizaci myšlenky FAIR TRADE.V souvislosti se stále probíhající kampaní fairtradová-městaškoly- církve (sbory). Spolupracující sbory v určitém časovém intervalu prodávají produkty FT po bohoslužbách nebo při různých akcích ve sboru, v obci, v době adventu atp., dále zvou představitelky o.p.s. Jeden svět na přednášky a prodej.
V roce 2014 bylo otevřeno první stálé prodejní místo ve sboru ve Volyni. V roce 2014 díky soustavné a systematické činnosti dobrovolníka pana
Milana Řeřichy probíhala propagace na Facebooku a stálá aktualizace webových stránek. Tím se FAIR TRADE a Jeden svět dostává do povědomí stále více zákazníkům a podporovatelům FT. Pokračovali jsme ve spolupráci s dodavatelem krásných a zajímavých svícnů- svíček, které jsou certifikované a pocházejí ze Svazijska. V průběhu roku 2014 byly realizovány tyto akce mimo prodejní prostory:
Březen:prodej na jarním bazaru ve FS ČCE Praha-Salvátor
Duben:účast na Veletrhu neziskových organizací v NTK v Dejvicích
Květen:Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. nás přizvala na akci
MammingDay Praha-Háje a na akci Dokážeš to?v O2 Aréně v Praze 9,
při příležitosti akce Noc otevřených kostelů se představil FT a Jeden svět
ve sborech v Praze-Modřanech, Jarově, Jižním Městě, Chrudimi,
Kladně, Dvoře Králové n. L., Svitavách, Zlíně, Proseči u Skutče,
Třebechovicích pod Orebem, Kutné Hoře a ve Volyni
Červen:prodej ve FS ČCE Praha-Kobylisy; arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži pořádalo tradiční akci Aidfest s propagací a prodejem FT
výrobků
Červenec: Jeden svět byl již tradičně prezentován v Třebíči při ESBU
(ekumenická setkání s biblí a uměním), v Chotěboři (hudební běh) a
v Pelhřimově.
Září: konal se 18. ročník Jarmarku u sv. Ludmily, který pořádá Diakonie
ČCE SKP Praha na nám. Míru, v Proseči se konala pravidelná akce Dny
řemesel s prezentací FT.
Říjen:Mládež propagovala a prodávala na celocírkevním sjezdu nejen
evangelické mládeže, jak se již stalo velmi dobrou tradicí, tentokrát sjezd
proběhl v Kroměříži
Listopad:předvánoční prodej ve sboru v Praze-Kobylisích. Nákupem
dárkových balíčků pro děti nedělních škol nás podpořil sbor v Praze-
Vršovicích, Vinohradech, Modřanech a v Kolíně.Proběhl prodej a
prezentace na Seniorátních dnech mládeže v Plzni, ve sboru JB
v Turnově.
Přijali jsme pozvání do sboru v Kutné Hoře, kde proběhla přednáška a
prodej a došlo k navázání užší spolupráce.
Adventní čas a pořádání vánočních trhů ve FS ČCE:Praha-Jarov,
Vršovice, Modřany, Salvátor, Vinohrady, Jižní Město, Dejvice,
Střešovice, Horní Počernice, Libeň, Hradec Králové, Volyně, Jihlava,
Třebíč, Nové Město na Moravě, Kladno, Dvůr Králové nad Labem,
Jablonec nad Nisou, Liberec, Zlín, Vsetín, Hradiště u Nasavrk, Proseč,
Chrudim, Jindřichův Hradec, Svitavy, Mladá Boleslav, Třebechovice pod
Orebem, Chrast u Plzně a Plzeň, Třebenice, Horní Čermná, Moraveč,
Horní Jelení.
Jako v loňském roce, a tak i letos jsmebyli účastni na vánočním prodeji
na Ministerstvu zahraničních věcí.
Za rok 2014 bych opět ráda poděkovala všem dobrovolnicím, které se v Obchůdku Jeden svět angažovaly, za jejich obětavost, přístup, iniciativu a zapálenost pro naši společnou věc. Především pak za jejich čas, který věnují ze svého.
Rovněž pak chci velmi poděkovat všem dobrovolníkům a dobrovolnicím ze sborů naší církve, které se velice angažují v dovozu a prodeji, zvláště
pak v adventním čase. Velice nám tím pomáhají. Bez jejich pomoci a podpory by mohla o.p.s. Jeden svět těžko pokračovat ve své činnosti.
Staršovstvům sborů zastoupených ve správní radě (Vinohrady, Jarov, Libeň, Salvátor) děkuji za finanční dary. Díky těmto finančním darům jsme mohli dosáhnout mírně kladného výsledku hospodaření. Rovněž díky patří za opakovaná pozvání k prodeji a za propagaci myšlenky FAIR TRADE a naší o.p.s. Jeden svět.

Sepsala Magdalena Jelínková, přiložené finanční údaje zpracovala
Ing. Jana Kocnová

Praha dne 25. června 2015

Rozvaha_v_plném_rozsahu.pdf (43767)

 


 

Kontakt

JEDEN SVĚT o.p.s. - ředitelka Magdalena Jelínková

obchudekjs@seznam.cz

Korunní 1440/60
Praha 2 - Vinohrady
120 00
Česká republika

Tel. +420 733 538 680

www.facebook.com/ObchudekJednohoSveta

IČO: 26214521
DIČ: CZ26214521
Bankovní spojení:
Fio banka 2701466320/2010

Vyhledávání 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop